Navigácia

Partners


Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Rodičovské konto

Na vytvorenie rodičovského konta je nevyhnutné, aby škola mala v systéme edupage zaznamenanú Vašu e-mailovú adresu. Potom si môžete vytvoriť rodičovské konto podľa postupu, ktorý je uvedený v linku pod obrázkom. E-mailovú adresu nahláste triednemu učiteľovi prostredníctvom Vášho dieťaťa alebo osobne (ak ste ju ešte nenahlásili)
https://cloud6.edupage.org/cloud/Rodicovske_konto_Edupage.pdf?z%3A3nxniQIbsv%2FI4LaTXlIFJBDF1EZDw6QO7gQEvGmFkybsQOKdFjhuWkIsEdKKEB%2BBili).

Poplatky za stravu a ŠKD

Rozpis poplatkov_za_stravu a ŠKD

Mliečny program

Oznam pre rodičov: mliecny_program.pdf

 

V ZŠ Makov úspešnejší

nový projekt   Škola pre všetkých

Školské videá

Novinky

 • budú v trvaní od štvrtka 18. 4. 2019 do utorka 23. 4.2019. Nástup do školy po prázdninách bude v stredu 24. 4. 2019.

 • ZUŠ /Základná umelecká škola/ v Turzovke v školskom roku 2019-2020 otvára Výtvarný odbor pre žiakov II. stupňa, ktorý by sa vyučoval v našej Základnej škole v Makove.

 • FS Makovníček obnovil starodávnu tradíciu vynášania Moreny. Morena bola pre starých Slovanov bohyňou zimy, chorôb a hladu, preto ju bolo treba s prichádzajúcou jarou zničiť. Pôvodne pohanský zvyk sa ujal aj v kresťanskom zvykosloví,a tak sa so Smrtnou nedeľou, ako voláme druhú nedeľu pred Veľkou nocou,spája vynášanie, upálenie a utopenie Moreny. Naši Makovníčkari mali z obnovenej tradície veľkú radosťa priniesli ju aj okoloidúcim chodcom i šoférom prechádzajúcim našou dedinou. Vedúce FS Makovníček

 • okresnom kole matemateckej Pytagoriády získal Štefan Bajcár z V. A triedy krásne 2. miesto, Dávid Kmínek z V. A triedy 4. miesto a Kristína Čičková z III. A triedy 5. miesto. Týmto talentovaným žiakom srdečne blahoželáme a za svedomitú prípravu z matematiky ďakujeme ich vyučujúcim Mgr. Anne Bugalovej a Mgr. Vlaste Mročkovej.

 • 11. apríla 2019 sme sa už tradične zapojili do celoslovenskej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Príspevky zbierali žiačky IX. B triedy - Natálka Chudějová, Aďka Brčicová a Tamarka Kmínková v spolupráci so Stankou Gregušovou, pracovníčkou OÚ v Makove. Spolu sa vyzbieralo sa 180 €. Túto aktivitu organizujeme v spolupráci s Fakultnou nemocnicou v Žiline, na ktorej účet bude táto suma odoslaná..

  Všetkým prispievateľom veľmi pekne ďakujeme.

 • V našej materskej škole mali deti možnosť oboznámiť sa, pozorovať a vyskúšať si remeslo: keramikárstvo.

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Makov 264, 023 56 Makov
 • 041/4364371 - administratívna pracovníčka
  0911 064371 - kancelária
  041/4364373 - Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ
  0911 064373 - riaditeľňa
  041/4364374, 0908197753 - Mgr. Daniela Helienková, zástupkyňa pre ZŠ
  0903406206, 0414364206 - Zuzana Kubačková,
  zástupkyňa pre MŠ

Mapa

Kontakt

E-mailova adresa: zsmakov@centrum.sk
dhelienek@gmail.com