Navigácia

Kontakt

Počet návštev: 2255731
 • Zápis žiakov do 1. ročníka v ZŠ s MŠ Makov 2020/2021

  • stačí pozorne vyplniť elektronickú prihlášku nachádzajúcu sa v ľavom panely
  • prihlášky príjmeme a načítame údaje do systému
  • priebežne budeme kontaktovať rodičov prostredníctvom emailových adries, ktoré zadáte v prihláške (prosím, poriadne skontrolovať)
  • rovnako budeme priebežne poskytovať údaje týkajúce sa spôsobu samotného zápisu

  Ďakujem za pochopenie a spoluprácu

  riaditeľka ZŠ s MŠ Makov Mgr. Elena Rusňáková

 • Spolu to zvládneme!

  Milí rodičia a žiaci, chcem vám pripomenúť, že vyučovanie v ZŠ s MŠ Makov v nariadenej karanténe sa nezastavilo, ale prebieha elektronickou formou pomocou našej školskej webovej stránky Edupage. Učitelia na túto stránku žiakom posielajú úlohy na vypracovanie a povinnosťou žiaka a rodiča je, aby sa žiaci pravidelne zapájali do výučby a komunikácie s učiteľom. Nik ešte teraz nevie povedať koľko bude dané nariadenie v karanténe trvať, preto je nevyhnutná táto forma výučby. Pokiaľ by mal ešte niekto problém s heslom do edupage kontaktujte p. Mgr. Olšovského (0905480816), ktorý Vám toto heslo vygeneruje.

  Učitelia budú posielať Dú v čase od 8:00 do 11:00 hod. počas celého týždňa, okrem víkendov . Povinnosťou žiaka je potvrdenie vypracovania každej domácej úlohy  tlačidlom Vybavené, ktoré žiak vidí pri otvorení domácej úlohy. Učiteľ potom vidí, ktorí žiaci na úlohe pracovali. V prípade nejasností kontaktujte učiteľov alebo vedenie školy pomocou našej webovej stránky. Ďakujem.

 • Prerušenie riadneho vyučovania v ZŠ s MŠ v termíne od 13.3.2020-27.3.2020

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl              a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým                     koronavírusom COVID-19 sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

  Na deň 13.3. 2020 bolo udelené riaditeľské voľno.

  Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života. Ak ste prišli zo zahraničia, dodržujte povinnú 14-dňovú karanténu! Za nedodržanie je sankcia 1659 eur. 

  Počas 14 dní rešpektujte prosím zákaz navštevovania areálu ZŠ s MŠ, telocvične a ihriska. Celý areál je monitorovaný kamerovým systémom.

   

 • Pozvánka na zápis žiakov

 • Fotoalbum karneval 2020

 • Oznamy MŠ

  Marec -  mesiac knihy.

   

  Azda netreba nikoho presviedčať, že deti  v predškolskom veku sú  „hladné“ po informáciách. Tie im v našej materskej škole odovzdávame každodenne v našom dennom poriadku, pravidelným čítaním z kníh, čím rozširujeme  ich slovnú zásobu, učíme  pochopiť i vysvetliť vzťahy medzi známymi a neznámymi slovami, dosahujúc tak postupne školskú spôsobilosť, zrelosť a úspešnosť.

  Prostredníctvom dlhoročného projektu: „Teta Rozprávkarka v MŠ“ sme pripravili množstvo edukačných aktivít  v témach tohto mesiaca :

  1.Mám básničku na jazýčku

  2.Najkrajšia rozprávka

   Do týchto aktivít sme zapojili i rodinu.

   Každý rodič túži po múdrom a inteligentnom dieťati. Riešia, akú materskú školu, neskôr školu, vyberú pre svoje dieťa, uisťujúc sa už pri prvom zápise do MŠ, či  budúci pedagógovia budú pre ich deti tými najlepšími.

  Nezabúdajme však na to, že všetko začína v rodine.

  Najmä rodičia sú tí, ktorí majú obrovský vplyv na detský potenciál a inteligenciu.

  Jednou z ciest, ako na nich pracovať, sú práve knihy nehovoriac o budovaní vzťahu medzi dieťaťom a rodičom.

  Ak má rodič na stole knihu a pravidelne si z nej číta, bude ho napodobňovať i jeho dieťa.

  Milí rodičia, neľutujte čas venovaný spoločnému čítaniu.

  My, v MŠ robíme všetko preto, aby  knihy spôsobovali deťom  radosť, zábavu, veď čitateľsky gramotné dieťa bude nielen úspešné v škole, ale aj v bežnom živote.  

   

 • Usmernenie všeobecného lekára pre pacientov

  Zverejňujeme usmernenia pre pacientov vzhľadom na súčastnú epidemiologickú situáciu.

  Usmernenie pre pacientov

  Prosíme pacientov, aby sa osobne dostavovali k nám iba v nevyhnutnom prípade! Čakárne sú plné infekčných pacientov.  Nevoďte k nám do čakárne deti!

  Využívajte elektronický predpis liekov!

  Pacienti, ktorí majú bežné infekčné ochorenie /vodnatá nádcha, suchý kašeľ, zvýšená teplota do 38 st.C/, sa symptomaticky môžu liečiť doma- o vystavenie priepustky či PN si zavolajú
  Po prepustení z nemocnice prinesú prepúšťaciu správu príbuzní, alebo nám pošlú e- mailom: ambulanciaspmedica@gmail.com, nechodí pacient osobne!

  Umývajte si často ruky!- pred každým jedlom, po príchode zvonka, z obchodu apod., z toalety, dodržiavajte pitný režim!, užívajte vitamín C, nosové sliznice si môžete čistiť morskou vodou, nechoďte chorí medzi ľudí!

  Pacient sa dostaví osobne:

  • v prípade kašľa či soplenia s hnisavými hlienami, teploty nad 38st.C alebo neklesajúcej po 4-5dňoch
  • pri ochorení sprevádzanom dýchavicou
  • pri neinfekčných ochoreniach  v prípade zhoršenia chronického ochorenia, zápalu, dýchavice apod.

  V prípade podozrenia pac. k prenosu či infekcie koronavírusom, nás bude kontaktovať najskôr telefonicky a pripraví si k návšteve k nám vlastnú rúšku! 

  Vyčleňujeme ordinačný čas:

  07.00-08.00 odbery

  08.00-10.30 hod prídu chorí pacienti

  11.00- 14.00 hod telefonické konzultácie, prehliadky do zamestnania, prepúšťacie správy, preventívne prehliadky, ostatné administratívne úkony, predpis liekov

  / na prepdis liekov telefonujte  do ambulancie, v ktorej ste registrovaní!!!/

  TÝMITO  MALÝMI SPOLOČNÝMI OPATRENIAMI MôŽEME PREDÍSŤ MASÍVNEMU ŠÍRENIU VÍRUSOVÝCH OCHORENÍ A KOLAPSU NEMOCNÍC!!!

  NEPOMôŽE PANIKA ALE DISCIPLÍNA A VZÁJOMNÁ TOLERANCIA!

   

 • Rozprávkový karneval v MŠ

  Vo štvrtok, pred karnevalom, čakalo na deti prekvapenie prostredníctvom

  naštudovanej dramatizácie vopred prečítanej  rozprávky: „O Pampúšikovi“, 

  v ktorej hlavné postavy stvárnili všetky zamestnankyne MŠ.

 • Rozprávkový karneval v MŠ.

  Fašiangy, Turíce, Veľká noc bude,

  kto nemá kožúška zima mu bude.

 • Rozprávkový karneval v MŠ

  Vyvrcholením celého týždňa bol detský rozprávkový karneval.

  Pani učiteľky elementárnym a vekuprimeraným  spôsobom približovali deťom ľudové zvyky a tradície fašiangového obdobia, nielen výrobou masiek, ale i spevom, tancom a hudbou.

  Radosť a potlesk deti za pekne strávené chvíle boli našou odmenou.

   Mgr. Lenka Labanová   

 • Denný jarný tábor

  ŠTVRTOK

 • Denný jarný tábor

  STREDA

 • Lyžiarsky výcvik 17.2.-21.2.2020

 • Denný jarný tábor

  PONDELOK

 • Denný jarný tábor

  UTOROK

 • Správy výchovného poradcu

  Vážení rodičia žiakov 5.ročníka

  Máte možnosť prihlásiť svoje dieťa  - žiaka 5.ročníka - na štúdium na gymnáziu, ktoré poskytuje formu osemročného štúdia, najbližšie  v Čadci  alebo Bytči.

  Ak má vaše dieťa dobrý prospech a máte záujem poslať prihlášku na toto štúdium, prípadne chcete podrobnejšie informácie, obráťte sa  na výchovnú poradkyňu školy – Mgr.J.Kubincovú.

  V prípade záujmu o túto formu štúdia vášho dieťaťa kontaktujte nás najneskôr do 6.3.2020.

  Mgr.J Kubincová, vých.poradca

 • VÝSLEDKY SÚŤAŽE VŠETKOVEDKO

  Súťaž prebehla v základných školách  28. novembra 2019.

  Každý súťažiaci dostal pekný diplom a obyčajnú ceruzku. Ak sa prebojovali medzi 30%najúspešnejších riešiteľov, získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO. 

  Z našej školy súťažilo 13 žiakov.

  Tento rok sa v súťaži umiestnili a titul VŠETKOVEDKO získali títo žiaci: Zuzana Lisková z 2. A, Matúš Matejný z 3. A a Kristína Čičková zo 4. A.

  Za tento úspech boli dievčatá odmenené diplomami a tričkami a Matúš dostal gumovú loptičku s motívom zemegule. Absolútnym Všetkovedkom školy sa stala Zuzana Lisková z 2. A triedy, ktorá sa v celkovom poradí v rámci SR umiestnila na 15. mieste. Úspešným riešiteľom gratulujeme a ostatným žiakom prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach. 

  Žiaci si môžu svoje výsledky pozrieť podľa prideleného kódu na stránke www.vsetkovedko.sk v časti výsledky.  

  Koordinátorka súťaže: Mgr. Mročková V.

   

 • Denný prázdninový tábor pre žiakov

  Pondelok - Streda - Štvrtok 8:00-12:30

  Utorok - výlet autobusom Považský hrad, Manínska tiesňava 9:00- 16:00

  1. Pondelok  24.2.2020     8:00-12:30

  • Rýchlejší ako ferrari (závod v autách s volantom) CS 1.6 , fotenie, strihanie videí, dokončovanie školských správ č.2, Xbox
  • Badminton, pingpong

  2. Utorok 25.2.2020 - odchod – 9:00 predpokladaný príchod -    16:00

  (Je potrebný samostatný inf. súhlas, kvôli obmedzenému počet záujemcov,  tejto akcie sa môžu zúčastniť aj rodičia)

  • Turistický výlet – Považský hrad,
  • Manínska tiesňava

  3. Streda 26. 2. 2020  8:00 - 12:30

  • Športový  – pingpong, badminton, futbal, basketbal
  • English for fun

  4. Štvrtok  27.2.2020   8:00 - 12:00

  • EKO deň, starostlivosť o zvieratká v zime, výroba papiera, výroba mydla, výrobky z odpadu,šikovné ruky, zasaď nový život...

  ***zmena programu vyhradená***

 • Deti z MŠ boli  pred zápisom do ZŠ v 1. triede ZŠ

  Dňa 17.2.2020 sme navštívili s našimi budúcimi prvákmi  ZŠ. Hneď  pri vstupe do ZŠ sa deti oboznámili s priestormi  celej  budovy ZŠ.  Potom nás privítali žiaci v  1.triede, kde  na nás už čakala pani učiteľka Mgr. Anna Mrkvová, ktorá mala pre naše detí pripravené rôzne hry, do ktorých sa veľmi rady zapojili i naše deti z MŠ.

   Žiaci 1. ročníka sa nám ukázali, akí sú šikovní  v čítaní, počítaní, v prednese a naše deti sa im predviedli, čo vedia zase ony.

  Pri odchode zo základnej školy nás privítala v riaditeľni i pani riaditeľka ZŠ s MŠ, ktorej sme sa predstavili menami a priezviskami.    

  Veď na zápis do 1. ročníka sa už naše deti  veľmi tešia.                                                                  

   

                                                                                                                        Dominika Tkáčik Kubačková

   

strana:

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Makov 264, 023 56 Makov
 • 041/4364371 - administratívna pracovníčka Mgr. Eva Olšovská
  0911 064371 – kancelária
  041/4364373, 041/4364374 Mgr.Rusňáková riaditeľka ZŠ s MŠ Makov, Mgr. Mária Bajcárová zástupkyňa pre ZŠ
  0903406206, 0414364206 - Zuzana Kubačková, zástupkyňa pre MŠ

Mapa

Kontakt

E-mailova adresa: zsmakov@centrum.sk
zsmakov@zsmakov.sk