Navigácia

Kontakt

Počet návštev: 2255556

NAŠA ŠKOLA

Profil školy


  MODERNÁ ŠKOLA SI CTÍ TRADÍCIE


Logom našej školy je znak s otvorenou knihou, ktorá znamená otvorenú školu. 
Otvorenú školu pre všetkých - pre deti základnej školy, materskej školy i dospelých. Každý pedagóg chce ponúknuť čo najkvalitnejšie vzdelávanie spolu s kúskom svojho srdca, teda popri vzdelávaní chceme i vychovávať. Vychovávať k úcte k človeku, životu, prírode, k nášmu regiónu a rodnej obci. Preto je v našom znaku list brestu, chráneného 500 - ročného stromu, ktorý je symbol našej obce Makov. 

 

Základné poslanie školy a učiteľa sa opiera i o „tretí člen“, t. j. o nadosobné trvalé prvky kultúry (materiálne i duchovné) a škola je akousi ich úschovňou a zároveň dielňou, v ktorej sa žiaci učia s týmito prvkami narábať, vážiť si ich a chrániť.

 

Poslanieto, o čo sa škola snaží, čím sa zaoberá.

Poslaním školy je rozvíjať dieťa a chrániť kultúrne dedičstvo ľudstva

 

Vízia školy – predstava o budúcnosti školy.

Škola je výchovno vzdelávacím, kultúrnym, športovým a spoločenským centrom obecnej komunity

 

Hodnoty školy – ideály, ktorým ľudia v škole veria.

 

Moderná škola si ctí tradície
Aktivita a zodpovednosť

Kvalita a tvorivosť

Otvorená komunikácia

Vzájomná spolupráca

 

Profil absolventa, žiaka –  je založený na kľúčových spôsobilostiach  - schopnosti uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.

Šťastný  mladý človek, slobodne sa rozhodujúci a zodpovedne konajúci

   

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Makov 264, 023 56 Makov
  • 041/4364371 - administratívna pracovníčka Mgr. Eva Olšovská
    0911 064371 – kancelária
    041/4364373, 041/4364374 Mgr.Rusňáková riaditeľka ZŠ s MŠ Makov, Mgr. Mária Bajcárová zástupkyňa pre ZŠ
    0903406206, 0414364206 - Zuzana Kubačková, zástupkyňa pre MŠ

Mapa

Kontakt

E-mailova adresa: zsmakov@centrum.sk
zsmakov@zsmakov.sk