Navigácia

Kontakt

Počet návštev: 2255737

MŠ - elokované pracovisko

Personálne zabezpečenie

 

 

Pedagogickí zamestnanci:

 

Zuzana   Kubačková,   zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ

Mgr. Lenka Labanová, učiteľka  MŠ,  

Mgr.  Adriana  Ponyiczká,    učiteľka  MŠ

Dominika Tkáčik Kubačková, učiteľka MŠ

Nepedagogickí zamestnanci:

Monika   Prdová, upratovačka MŠ

Anna Korchaníková, upratovačka MŠ    

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Makov 264, 023 56 Makov
  • 041/4364371 - administratívna pracovníčka Mgr. Eva Olšovská
    0911 064371 – kancelária
    041/4364373, 041/4364374 Mgr.Rusňáková riaditeľka ZŠ s MŠ Makov, Mgr. Mária Bajcárová zástupkyňa pre ZŠ
    0903406206, 0414364206 - Zuzana Kubačková, zástupkyňa pre MŠ

Mapa

Kontakt

E-mailova adresa: zsmakov@centrum.sk
zsmakov@zsmakov.sk