Navigácia

Kontakt

Počet návštev: 2255739
ŠKOLSKÝ PORIADOK ORGANIZAČNÝ PORIADOK ŠKOLY Školský vzdelávací program PREVÁDZKOVÉ PORIADKY PRACOVNÝ PORIADOK Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ROKOVACÍ PORIADOK PR Kolektívna zmluva Ochrana osobných údajov Vnútorné smernice pre zamestnancov školy

DOKUMENTY

ŠKOLSKÝ PORIADOK

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Všetky dokumenty pre rok 2019/2020 budú priebežne aktualizované podľa nového Zákona č. 138/2019 Z. z. a podľa ďalších smerníc a vyhlášok. 

Materská škola:

Skolsky_poriadok_(2).pdf

zamestnanci_MS.pdf

zoznam_deti_I._II.TRIEDA(1).pdf

 

Základná škola:

skolsky_poriadok_ZS_09-2019.pdf

Predchádzajúce roky:

Školský poriadok 2018/2019: skolsky_poriadok_ZS_09_2018.pdf

Príloha školského poriadku : Skolsky_poriadok_MS_2015.pdf

Hodnotenie žiakov: http://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-222011-na-hodnotenie-ziakov-zakladnej-skoly/

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Makov 264, 023 56 Makov
  • 041/4364371 - administratívna pracovníčka Mgr. Eva Olšovská
    0911 064371 – kancelária
    041/4364373, 041/4364374 Mgr.Rusňáková riaditeľka ZŠ s MŠ Makov, Mgr. Mária Bajcárová zástupkyňa pre ZŠ
    0903406206, 0414364206 - Zuzana Kubačková, zástupkyňa pre MŠ

Mapa

Kontakt

E-mailova adresa: zsmakov@centrum.sk
zsmakov@zsmakov.sk