Navigácia

Kontakt

Počet návštev: 2255470
šk. rok 2019/2020 Šk. rok 2017/2018 Šk. rok 2016/2017 Školský rok 2015/2016 Školský rok 2014/2015 MAT ANJ ENV OKIENKO SJL ŠPORT Proti drogám a patologickým javom Súťaže a iné aktivity KULTÚRNE PODUJATIA Okienko výchov. poradenstva Školské výlety a exkurzie Šk.rok 2009/2010 Šk. rok 2010/2011 Šk. rok 2011/2012 Šk. rok 2012/2013 Šk. rok 2013/2014 Školský časopis Školský rok 2019/2020

šk. rok 2019/2020

SEPTEMBER

2.9. Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

26.9. Európsky deň jazykov

26.-27. Sústredenie Makovníček

27.9. Ochrana života a zdravia- účelové cvičenie

OKTÓBER

1.10. Cezpoľný beh Čadca

10.10. Súťaž Spievanky, spievanky

13.10. Výlet Bratislava - futbalový zápas Slovensko-Paraguaj

23.10. Dni voľby povolania - pracovníčka CPPPaP a žiaci 9.A

24.10. Naše huby - súťaž CVČ Čadca

28.11. Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.A

29.10. Noc strašidiel, Najkrajšia strašidelná maska, Najkrajšia vyrezávaná tekvica

NOVEMBER

6.11. Prednášky lektorka Mgr. Holecová 3. - 9. ročník

11.11. odoslanie úloh Recyklohry

13.11. Eco Tour - Thomas Puskailer

14.11. Komparo 8.A

18.11. Kto je ďalší? - filmové predstavenie 8.A,9.A kino Jašík Turzovka

20.11. Testovanie 5

DECEMBER

2.12. Futsalový turnaj Čadca

5.12. Mikuláš

5.12. Triedne schôdzky

7.12. Vianočný jarmok vo Vysokej nad Kysucou - vystúpenie FS Makovníček

7.12. Futsal Mikulášsky turnaj Čadca

8.12. Vianočný jarmok v Makove - vystúpenie FS Makovníček

11.12. - 12.12.- školské kolo Pytagoriády

12.12. Filmové predstavenie v DK Makov

20.12. Vianočné trhy a živý Betlehem

22.12. Vianočný koncert v kostole

25.12. Jasličková pobožnosť - vystúpenie žiakov 4. ročníka a MŠ v kostole

 

JANUÁR

15.1. Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo

 

 

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Makov 264, 023 56 Makov
  • 041/4364371 - administratívna pracovníčka Mgr. Eva Olšovská
    0911 064371 – kancelária
    041/4364373, 041/4364374 Mgr.Rusňáková riaditeľka ZŠ s MŠ Makov, Mgr. Mária Bajcárová zástupkyňa pre ZŠ
    0903406206, 0414364206 - Zuzana Kubačková, zástupkyňa pre MŠ

Mapa

Kontakt

E-mailova adresa: zsmakov@centrum.sk
zsmakov@zsmakov.sk