Navigácia

Kontakt

Počet návštev: 2255733
OP CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SR A ČR AKTUÁLNE INFORMÁCIE FOTOGALÉRIA VIDEOARCHÍV MAKOVSKÝ KROJ ZŠ VEĽKÉ KARLOVICE FOLKLÓRNY SÚBOR 2009 CHRONOLÓGIA VYSTÚPENÍ

Projekt ČR a SR

OP CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SR A ČR

 

Folklórny súbor Makovníček

Folklórny súbor  Makovníček,  v súčasnosti pri ŠSZČ Makov, prostredníctvom početných vystúpení už štyri roky šíri ľudové tradície,  piesne, hry a povedačky, ktoré sa zrodili  v minulosti na  kysuckých pasienkoch, v humnách, alebo len tak odpozorovaním života dospelých - ich  tvrdých, mozoľnatých, majstrovských rúk a ľudovej múdrosti.

Začiatky folklórneho súboru pri ZŠ Makov siahajú do roku  2008. V rokoch 2009-2011 v rámci projektu Deti, pesničky a tance nepoznajú hraniceso súborom Valášek z Velkých Karlovíc sa zrodil jeho názov  „Makovníček“.

Od roku 2009 uskutočňuje Makovníček svoje prvé kroky. 

 

Partnerské školy: ZÁKLADNÁ ŠKOLA VEĽKÉ KARLOVICE

 Adresa: http://www.zsvk.cz/hlavni-strana


 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA MAKOV

 

 

Adresa:www.skolamakov.edupage.sk

 

MakovVeľké Karlovice sú susedné obce. Vzhľadom k oddeleniu obcí horským hrebeňom s priemernou výškou 900 metrov sa v oboch oblastiach vyvíjala svojrázna kultúra a folklór. Avšak napriek tomu je historicky doložené pomerné časté stretávanie pôvodného obyvateľstva oboch obcí, napríklad obyvatelia Makova boli vo Veľkých Karloviciach krstení a uzatvárali tu sobáše. Vďaka tesnému susedstvu tak i tu dochádzalo k prelínaniu a vzájomnému ovplyvňovaniu spôsobu života, architektúry, niektorých tradičných ľudových zvykov, ale i jazyka, čo sa odzrkadlilo v nárečí a miestnych názvoch. Folklór Makova a Veľkých Karlovíc sa v histórii prelínal a dopĺňal.

V súčasnej dobe je v oboch obciach folklór udržovaný najmä prostredníctvom ženských speváckych súborov Makovanka a Karlovjanka, ktoré sa občas stretávajú pri spoločných vystúpeniach. Mládež sa o folklór pomerne málo zaujíma, chýba im vedenie, informácie a motivácia. Aby dávne úsilie našich predkov nevyšlo nazmar, základné školy oboch obcí sa rozhodli situáciu vyriešiť spoločným projektom Deti, pesničky a tance nepoznajú hranice.

 

Hlavný cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je posilnenie spolupráce medzi oblasťami na oboch stranách hraníc a rozvoj kultúrnych tradícií, rozvoj dedín a odstránenie národných hraníc. Projekt smeruje k podporeniu spolupráce medzi Základnými školami z Makova a Veľkých Karlovíc na obnovu a zachovanie kultúrnych tradícií a zvykov, predovšetkým v oblasti ľudových krojov, tancov a piesní, na rozvoji činností podporujúcich aktívne zapojenie a výchove detí ku kultúrnemu povedomiu a spolunažívaniu v regionálnych podmienkach česko-slovenského pohraničia. Jedná sa o aktívne zapojenie sa mladej generácie do obnovenia,  zachovania a propagácie folklóru a ľudových tradícií.

Špecifické ciele projektu

 • Príprava a organizácia spoločných cezhraničných kultúrnych, folklórnych vystúpení a rozvoj kultúrnych vystúpení pre deti a širokú verejnosť, podporujúcich súdržnosť a atraktivitu pohraničného regiónu
 • Vytvorenie vhodných personálnych a materiálnych podmienok pre činnosť novo vznikajúcich detských súborov
 • Zbieranie a spracovávanie ľudových piesní, tancov a zvykov typických pre oblasť Makova a Veľkých Karlovíc do zborníkov a zachytenie na DVD nosiče.
 • ZŠ Makov chce vydať zborník pod názvom „Cyklus života“, ktorý bude zameraný na témy piesní od kolísky až po hrob

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Makov 264, 023 56 Makov
 • 041/4364371 - administratívna pracovníčka Mgr. Eva Olšovská
  0911 064371 – kancelária
  041/4364373, 041/4364374 Mgr.Rusňáková riaditeľka ZŠ s MŠ Makov, Mgr. Mária Bajcárová zástupkyňa pre ZŠ
  0903406206, 0414364206 - Zuzana Kubačková, zástupkyňa pre MŠ

Mapa

Kontakt

E-mailova adresa: zsmakov@centrum.sk
zsmakov@zsmakov.sk