Navigácia

Kontakt

Počet návštev: 2255520
 • Oznamy MŠ

  Riaditeľstvo Základnej školy

   s materskou školou v Makove

  vám o z n a m u j e,

       že podávanie žiadostí na predprimárne  

                   vzdelávanie pre nasledujúci  kolský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch:

   

  od 17. februára    do   12. marca 2020

       od 8,00 hod.  do   16,00 hod.

   

     v kancelárii zástupkyne ZŠ s MŠ  pre MŠ,
         ktorá sa nachádza v budove MŠ
          na 1. poschodí, číslo dverí 47.

  č.tel.: 43 64 206, mobil: 0903 406 206,
  e-mail:  materskaskolamakov@stonline.sk

 • Správy ZŠ s MŠ Makov - 2. časť už čoskoro :)

 • Súťaž z ANJ

  FEBRUÁR

  Januárová súťaž je za nami, jednotky sú rozdané. Najaktívnejšia trieda v tomto mesiaci bola 8.A. Máme tu nový mesiac a s ním aj nové zadanie. Vymysli svoju vlastnú básničku alebo krátky príbeh, samozrejme po anglicky a svoje dielo prines do konca mesiaca do školy. Môžeš pracovať samostatne, ale aj vo dvojiciach či skupinách.

  Minimálny rozsah básne je 6 veršov.

  Minimálny rozsah príbehu je  ½ A4.

  Tešíme sa, čo vytvoríš!                                                                 Mgr. A.Odrobiňáková

 • Výstava cesta na Mesiac, Lokomotívy

  Fyzikálno – technická exkurzia

  Žiaci 6. – 9. ročníka sa 12. a 13. februára 2020 zúčastnili exkurzie v Kysuckom múzeu v Čadci, kde mali možnosť pozrieť si dve výstavy z oblasti vedy a techniky. Putovnou výstavouCesta na Mesiac si pripomenuli  50. výročie prvej výpravy ľudstva na Mesiac a amerického astronauta s kysuckými koreňmi Eugena A. Cernana, ktorý absolvoval zatiaľ posledný let človeka na Mesiac ako veliteľ posádky vesmírnej misie Apollo 17. Na druhej výstave Lokomotívy trochu inak si deti pozreli širokú paletu lokomotív vyrobených z rôzneho  odpadu – starých dáždnikov, mlynčekov a iného železného šrotu, ktorým „vdýchol nový život“ pán Ján Novák, zapísaný v slovenskej knihe rekordov.

  D. Helienková, učiteľka fyziky

 • Školské súťaže z anglického jazyka

  FUN    PLAY     LEARN

  Každý mesiac budeme mať jedno zadanie, ktoré je potrebné čo najlepšie splniť. Vždy vyhodnotíme najlepšiu triedu aj najlepšieho žiaka či skupinu v triede. Každý mesiac dostanú žiaci, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach 1 z Anj. Niektoré zadania sa budú vypracovávať v škole, iné si môžeš pripraviť aj doma. Za každú úlohu získaš body. Môžeš, ale nemusíš sa zúčastniť všetkých úloh. Na konci školského roku oceníme najaktívnejšiu triedu aj najaktívnejšieho žiaka či žiačku.

  Mgr. Odrobiňáková

 • Vieš, že...

  Naša obľúbená školská súťaž 1 . kolo

 • Prednáška - Druhá tvár

  Kvapka prevencie je hodná litra medicíny

  Multimediálna prednáška s pánom Slaným, riaditeľom Acet SR o závisloti a jej dopade na osobu jednotlivca. Bola popretkávaná realistickými videami a skutočným príbehom. Prečo názov Druhá tvár? Pretože droga vždy ukáže, čo chce dať a skryje to, čo chce vziať. :(

   

 • Školský hokejový turnaj

 • Krása slova

  Hviezdoslavov Kubín

 • Všetkovedko

  Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ

 • Jasličková pobožnosť

  25.12.2019

 • Živý Betlehem

  20.12.2019

 • LESY Slovenskej republiky

  Ocenenie za zber šípok

  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Čadca organizovali v jesenných mesiacoch zber šípok, do ktorého sa zapojila i naša škola.

  Dňa 4.2.2020 pán Ing. Milan Franek prišiel vyhodnotiť tento zber do našej školy. Spoločne s pani riaditeľkou Mgr. Elenou Rusňákovou zamierili do I. A, kde odovzdali odmenu Filipkovi Šustekovi, žiakovi I.A.

  Filipko získal prvé miesto a odovzdal 32,5 kg šípok. Pochvalu si zaslúžila i Silvinka Pavlíková za 13,7 kg Milanko Franek za 11,9 kg šípok. Pán Ing. Milan Franek odovzdal sladkú odmenu i I.A triede, ktorá sa z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto umiestnila na 1. mieste.

  Naši prváci spolu odovzdali 84,6 kg šípok a stali sa tak najlepšou triedou v zbere šípok z obidvoch okresov.

  Za toto umiestnenie našich prváčikov vďačíme Vám, vážení rodičia a starí rodičia, pretože ste si našli čas na zbieranie šípok pre svoje deti a vnúčence.

  Aj táto aktivita je  dôkazom výbornej spolupráce rodičov so školou.

  ĎAKUJEME

  Mgr. Anna Mrkvová

 • Karneval

 • MŠ navštívila Simsalala

  Našu MŠ navštívila speváčka Simsalala s hudobno-zábavným programom. Deti zaujala hneď od začiatku svojim pestrofarebným oblečenim Simsalala spievala vlastné piesne a spolu s deťmi si zahrala na hudobným nástrojoch.  Za odmenu deti dostali omalovánky. Deti sa rozlúčili a Simsalalu odmenili veľkým potleskom. Mgr. Adriána Ponyiczká.

 • MATEMATICKÝ KLOKAN

  V tomto školskom roku sa bude konať na škole opäť súťaž pre všetkých, ktorí majú radi zaujímavé matematické príklady pod názvom Matematický klokan.

  Súťaž sa bude konať  23.3.2020.

  Prihlásiť sa na súťaž a zaplatiť poplatok vo výške 2,- eurá je potrebné do 8.2.2020 u vyučujúcich matematiky, alebo triednych učiteľov ( 1.-4.roč.)

                                                                                                              Vedúca PK MAT    Júlia Kubincová

 • Správy ZŠ s MŠ Makov - 1. časť

 • Večer plný prekvapení

  Už tradične realizujeme v našej MŠ „Večer plný prekvapení !“

  Tento rok to bolo prekvapenie aj od žiakov i kolegov zo základnej školy.

  Pozrite si, prosím, fotografie z našich popoludňajších činností, trvajúcich až do zotmenia.

                                 Šťastné   a   veselé   Vianoce!

 • Privolávanie zimy

   

  Ešte ani jeden rok deti z MŠ neprivolávali tak úprimne pani Zimu v dopoludňajších edukačných aktivitách, ako posledný deň pred vianočnými prázdninami, veď zima sa odjakživa viaže so všakovakými športovými aktivitami sánkovaním , lyžovaním, či šmýkaním sa na ľade. A priznajme si, najviac si ju vedia vychutnať najmä deti.

 • Živý Betlehem a školské vianočné trhy

  20. 12. 2019
  • Na známosť dávame rodičom, priateľom školy a všetkým ľuďom dobrej vôle, že Vás dňa 20. 12. 2019 o 16:00 hod. nedočkavo čakáme v areáli školy. Prijmite, prosím, naše pozvanie k živému školskému betlehemu, pri ktorom vám vyrozprávame príbeh starý viac ako 2000 rokov.
  • Prežite s nami narodenie Ježiška, Božieho syna. Jeho príchod na tento svet predznačila žiarivá hviezda, oznamovali ho anjeli na nebeských trúbach, pastieri opustili svoje stáda len, aby ho videli, a pokloniť sa mu prišli z Ďalekého východu aj traja králi.
  • Pripravili sme pre Vás i školské vianočné trhy s malým občerstvením. Veľmi sa na Vašu návštevu tešíme.
strana:

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Makov 264, 023 56 Makov
 • 041/4364371 - administratívna pracovníčka Mgr. Eva Olšovská
  0911 064371 – kancelária
  041/4364373, 041/4364374 Mgr.Rusňáková riaditeľka ZŠ s MŠ Makov, Mgr. Mária Bajcárová zástupkyňa pre ZŠ
  0903406206, 0414364206 - Zuzana Kubačková, zástupkyňa pre MŠ

Mapa

Kontakt

E-mailova adresa: zsmakov@centrum.sk
zsmakov@zsmakov.sk